Frederic Leighton Orpheus and Euridyce Painting

About Frederic Leighton Orpheus and Euridyce Painting

Title: Orpheus and Euridyce
Artist: Frederic Leighton
Medium: Painting / Print / Poster