Kitagawa Utamaro The Courtesan Tsukasa of Giya Painting

About Kitagawa Utamaro The Courtesan Tsukasa of Giya Painting

Title: The Courtesan Tsukasa of Giya
Artist: Kitagawa Utamaro
Medium: Painting / Print / Poster