Frederic Leighton Colour Study for 'cymon And Iphigenia' Painting

About Frederic Leighton Colour Study for 'cymon And Iphigenia' Painting

Title: Colour Study for 'cymon And Iphigenia'
Artist: Frederic Leighton
Medium: Painting / Print / Poster