John James Audubon Audubon Thrush 1827 Painting

About John James Audubon Audubon Thrush 1827 Painting

Title: Audubon Thrush 1827
Artist: John James Audubon
Medium: Painting / Print / Poster