Thomas Cowperthwait Eakins Arcadia Circa 1883 Painting

About Thomas Cowperthwait Eakins Arcadia Circa 1883 Painting

Title: Arcadia Circa 1883
Artist: Thomas Cowperthwait Eakins
Medium: Painting / Print / Poster