Kitagawa Utamaro Courtesan Hanao Gi of The O Giya House Painting

About Kitagawa Utamaro Courtesan Hanao Gi of The O Giya House Painting

Title: Courtesan Hanao Gi of The O Giya House
Artist: Kitagawa Utamaro
Medium: Painting / Print / Poster